Aktualności

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa ruch, uprawianie sportu, turystyka i w ogóle aktywny tryb spędzania czasu wolnego. Przebywanie na świeżym powietrzu, lekki wysiłek dla mięśni, lepsze dotlenienie mózgu - to zdrowszy, zahartowany organizm, gotowy do stawienia czoła wyzwaniom, które stawia przed nim życie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2 i 3 zostały powołane z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jednak historia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju sięga już roku 1995, kiedy to można mówić o rozpoczęciu działalności Ogniska Wychowawczego.

Sam pomysł powstania Ogniska Wychowawczego podyktowało życie i było próbą otwarcia się na potrzeby dzieci. Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Oratorium gromadziło dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Okazało się, że dla wielu z nich ta oferta jest niewystarczająca, bo wraz z zamknięciem drzwi świetlicy wracały do domów, w których nie zawsze czuły się bezpiecznie. Zdarzało się, że zostawały na noc, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów. Oczywistym był fakt, że dzieci potrzebujących schronienia w najtrudniejszych chwilach jest na terenie miasta znacznie więcej. Stąd narodziła się wizja powstania placówki, która stałaby się odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

Z inicjatywy s. Elżbiety Bartkowskiej i pana Bogdana Chorążyczewskiego zawiązał się Komitet Pomocy Oratorium, w skład którego wchodzili przedstawiciele władz miasta oraz przedsiębiorcy. Początkowo Komitet zajmował się pozyskiwaniem środków na działalność Oratorium i organizowaniem imprez. Gdy na prośbę Sądu Rejonowego pierwsze dzieci zamieszkały u Sióstr, Komitet przedstawił propozycję utworzenia Ogniska Wychowawczego.

O początku działalności Ogniska Wychowawczego możemy już mówić w listopadzie 1995 roku, kiedy w salkach zamieszkały pierwsze dzieci.

Budynek przy ul Turystycznej 23 został oddany 1 czerwca 1996 roku i przeprowadziło się do niego jedenastu wychowanków.

Początkowo zajmowaliśmy pomieszczenia znajdujące się na górze i były one przewidziane na przyjęcie dwudziestki dzieci. W dolnej części funkcjonował oddział przedszkolny.

W 2010 roku powstał Zespół Ognisk Wychowawczych, który miał do dyspozycji dwa budynki. Jeden to stara siedziba przy ul Turystycznej 23, drugi to budynek zaadaptowany po przedszkolu przy ul. Opolskiej 7, który stał się główną siedzibą placówki. Do nowego domu część dzieci przeprowadziła się w marcu 2010 roku były to maluchy, starsze pozostały przy ul. Turystycznej.

W związku z potrzebą dążenia do standardów, które zakładają, że w jednej placówce opiekuńczo-wychowawczej nie powinno przebywać jednocześnie więcej niż 14 wychowanków zaistniała potrzeba zmiany formy funkcjonowania dotychczasowego Zespołu Ognisk Wychowawczych.

I tak z dniem 31 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zlikwidowano Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, a w jego miejsce z dniem 1 stycznia 2019 roku powołano do działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju ma swoją siedzibę przy ul. Opolskiej 7/1-2. Jest to placówka przeznaczona dla 12 wychowanków. Placówka zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówkom mieszczącym się w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrudnia ona personel obsługowy, administracyjny, zespół specjalistów w skład, którego wchodzą: pedagodzy, psychologowie, socjoterapeuta, logopeda oraz pracownicy socjalni, którzy obsługują wszystkie trzy placówki. Za proces wychowawczy wychowanków przebywających na grupie odpowiada 7 wychowawców.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ma swoją siedzibę przy ul. Opolskiej 7/3. Przeznaczona jest ona dla 14 wychowanków, za których proces wychowawczy odpowiedzialnych jest 7 wychowawców. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Turystycznej 23 przeznaczona jest również dla 14 wychowanków, za których proces wychowawczy odpowiada 7 wychowawców.

Nasi przyjaciele

Wszystkim naszym darczyńcom z serca dziękujemy za najpiękniejszą ze służb jaką jest niesienie pomocy innym potrzebującym. To Wy przyczyniacie się do poprawy warunków życia i rozwoju naszych dzieci i młodzieży.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Fundacja JSW
Szkolenia AJC
PGNiG Termika
Pączkarnia
Foto Aleksandra
Prymat przyprawy
Niebieski Dom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
Strony internetowe, sklepy internetowe - marketing internetowy
Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom
Sklep kibiców Górnicza Wiara
Kompleks Dąbrówka
Impuls Fabryka Kreatywności
Trele Morele Naleśnikarnia
Szkolenia Białecki
MOSiR Jastrzębie
Fundacja Frater

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1

ul. Opolska 7/1-2
44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP 633 223 93 90
REGON 382169763

Tel.: 32 47 67 406

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2

ul. Opolska 7/3
44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP 633 223 94 09
REGON 382170128

Tel.: 32 47 51 652

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

ul. Turystyczna 23
44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP 633 223 94 15
REGON 382170513

Tel.: 32 47 15 120

Szybki kontakt z nami

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Jastrzębie-Zdrój © 2020 All Rights Reserved.
Projekt i realizacja: Ahoj.pro